फिर्ता दिने

हाम्रा उत्पादनहरूले हाम्रो फाउन्डेशनलाई समर्थन गर्दछ

रोवी फाउन्डेसन

राजनीति, प्रविधि, वित्त, र Blockchain/Web3 मा रंगको उदीयमान महिलाहरूलाई समर्थन गर्दै।

आज सम्म रहनुहोस्