तपाईको संसारमा स्वागत छ

IMG_1783 - सहनशील ग्रह

जहाँ हाम्रा उत्पादनहरूले प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ

आफू र हाम्रो ग्रहसँग कोमल हुनु।

आज सम्म रहनुहोस्